TAV závěrečný mítink

Dne 27. listopadu 2014 se konalo ve Vídni  veřejné symposium a závěrečný mítink  projektu “Školící centrum aviární medicíny” (TAV). Symposium přiblížilo účastníkům problematiku zoonóz přenosných z divoce žijícího ptactva na člověka a zásady bezpečného zacházení s divoce žijícími ptáky. Dále byly prezentovány aktuální výsledky vyšetření populací divoce žijících ptáků z územních oblastí příslušných projektových partnerů. Download Programm

zleva doprava:

Prof. Dr. N. Nowotny, Vídeň; Prof. Dr. Z. Knotek, Brno; Prof. M. Hess, Vídeň; Dr. P. Bartak, Jihlava; Dr. E. Wodak, Vídeň; Prof. Dr. B. Koudela, Brno.

Vice informaci.

Wildlife Disease Lecture 2014

Cornelia Konicek představuje výsledky rakouského projektového partnera na přednáškové akci Wildlife Disease Lecture Event

Studentská organizace European Wildlife Disease Association a Společnost studujících Univerzity veterinární medicíny ve Vídni uspořádali 12. Prosince 2014 tématicky široce rozčleněný přednáškový večer o nemocech divoce žijících zvířat. Mag. Cornelia Konicek byla pozvána k představení poznatků o původcích zoonóz u divoce žijícího ptactva získaných v rámci projektu TAV. Přibližně 50 účastníků – převážně studentů – projevovalo živý zájem a využívalo možnosti ke kladení otázek v uvolněné atmosféře při punči a sušenkách.

Summer School 2014

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně a Veterinärmedizinische Universität ve Vídni společně pořádají každoroční letní školu exotické medicíny „Summer School for Exotic Medicine and Surgery“, která se koná v Brně.

More Information.

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně a Veterinární univerzita ve Vídni pořádají v Brně každoročně letní kurz Summer School for Exotic Medicine and Surgery (Letní školu exotické medicíny a chirurgie). (13. – 17. červenec 2015). knotek@vfu.cz

Veřejný seminář TAV v Jihlavě

Veřejný seminář projektu TAV dne 22. října 2013 byl velmi úspěšný a široce navštívený. V programu byla účastníkům přiblížena problematika zoonóz přenosných z divoce žijícího ptactva na člověka a zásady bezpečného zacházení s divoce žijícím ptactvem. Dále byly prezentovány aktuální výsledky vyšetření populace divoce žijícího ptactva pocházejího z příslušných regionů.

Další informace zde

Summer School 2013

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně a Veterinární univerzita ve Vídni pořádají v Brně každoročně letní kurz Summer School for Exotic Medicine and Surgery (Letní školu exotické medicíny a chirurgie). (8. – 12. červenec 2013)

More information

Erfolgreiche TAV Auftaktveranstaltung in Brünn am 24. Okt. 2012

Mit der Auftaktveranstaltung des TAV Projektes in Brünn wurde ein weiteres Projekt in der Europäischen territorialen Zusammenarbeit (ETZ) Österreich – Tschechische Republik gestartet. Die Veterinärmedizinische Universität Wien, die Universität für Veterinärmedizin und Pharmazeutische Wissenschaften Brünn und das Staatliche Veterinärinstitut in Jihlava arbeiten im TAV (Training Centre for Avian Medicine) Projekt verstärkt im Bereich der Vogelmedizin zusammen.

Read more……….

Projekt TAV spuštěn 1. července

Projekt “Školicí centrum pro aviární medicínu – Training Centre for Avian Medicine (TAV)” byl spuštěn 1. července 2012. Na základě kladného rozhodnutí Monitorovacího výboru o spolufinancování z prostředků Programu “Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013″ mohla Veterinární univerzita Vídeň   zahájit projekt společně s partnery Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a  Státním veterinárním ústavem Jihlava.